Vad innebär pronation?

De flesta av oss har mer eller mindre pronation. Om detta ska förklaras på ett enkelt sätt, så är det som så foten då har ett nedsjunket längsgående fotvalv och att mycket vikt läggs på fotens insida när man går. Det är inte ovanligt att de flesta av oss har en lättare pronation och det är oftast ingen fara. Men det kan öven vara att man har en mer överdriven pronation, som i sin tur kan leda till en felställning i benen. Det kan ge skada i benet eller i foten. Det kan även ge upphov till smärta i knä eller hälar. Du kan komma till rätta med problemet, genom skoinlägg, såna kan du hitta på Footio, samt genom träning.

Hur påverkar överpronation?

En pronation i sig, det är inte dåligt, eftersom det är ett måste att  fötterna får pronera och supinera för att uppnå rätt gångart. Pronation i sig, det innebär rullande inåt, supination är rullande utåt. Det är helt enkelt vad som driver våra fötter framåt. Men har man en så kallad överpronation så betyder det att man har en pronationsrörelse som går för djupt och varar för länge. Foten hinner inte med att återhämta sig eller supinera.

Har du en överpronation så hindras det naturliga gångmönstret och det i sin tur ger dig en obalans i kroppen samt att det även kan ge dig eder i muskler och i ligament. Det kan även ge upphov till olika besvär med fötterna så som hälsporre, hälseneinflammation, smärta i trampdynan, hallux vallgus, hallux regidus. Det kan även ge dig knäsmärta, instabila fotleder eller ryggbesvär.

Det är viktigt att du ser till att ha på dig rätt sorts skort, samt även satsar på pronation inlägg.

26 Jul 2022