Få hjälp med att klara vardagen

Den som har svårt att på egen hand klara av sin vardag, på grund av sjukdom, nedsättning eller att man sitter i rullstol, den kan ha möjlighet att få hjälp. Det via personlig assistans. Ett ställe man kan vända sig till, det är www.ekensassistans.se. Dock är det så att du först måste ansöka och bli beviljad rätt till det. Det är ett måste att ha behov av hjälp med de grundläggande behoven som det heter. Det är saker som för en frisk person är så att säga en självklarhet. Det kan vara att behöva hjälp med att klä av och på sig, att få hjälp med hygien, hjälp med att äta och till och med andas. 

Hur söker man personlig assistans?

Idag är det två instanser som kan besluta om man har rätt till personlig assistans. Det hela handlar om hur mycket hjälp man har behov av. Den som inte behöver mer än 20 timmars hjälp per vecka, den kan ansöka om det via sin egen kommun. Är det däremot så att man har behov av hjälp mer än 20 timmar, då är det till Försäkringskassan som man ska vända sig till. Du som behöver mer info eller hjälp med hur man gör, du kan kontakta till exempelvis Ekens Assistans, så att de kan vägleda dig i hur du ska göra när du ska göra din ansökan om att få rätt till personlig assistans eller ersättning för det.

30 May 2022