Vad är ett horoskop?

Ett horoskop, i astrologi, är ett diagram över himlen, som visar de relativa positionerna för solen, månen, planeterna och zodiakens ascendent- och mitthimmelstecken vid ett specifikt ögonblick. Ett horoskop används för att ge information om nuet och för att förutsäga kommande händelser. Många tidningar brukar ha ett litet horoskop där du kan läsa veckans händelser.  Dock brukar de vara generella efter olika stjärntecken. Men vill du veta mer om dig, utan att det är generellt, besök https://www.horoskop.com/. Du kan då få ett horoskop ställt som är utifrån den dag och den tid du föddes. 

Att ställa ett horoskop

Ett individuellt horoskop handlar vanligtvis om födelseögonblicket och används av astrologer för att analysera karaktär, såväl som i samband med andra astrologiska data för att förutsäga framtiden.

Detta är i enlighet med tron ​​att varje himlakropp har sin egen mytologiska karaktär, modifierad i enlighet med dess geometriska förhållande till de andra himlakropparna vid ett givet ögonblick. Allt i universum är relaterat till varandra, dessa kroppar utövar ett inflytande, särskilt på den nyfödda.

När man ställer ett horoskop representeras himlen vanligen av en cirkel uppdelad i 12 skärningspunkter, kallade hus. Vart och ett av dessa hus tilldelas flera avdelningar av mänskligt liv, såsom rikedom eller äktenskap. Planeten som faller inom ett visst hus sägs påverka frågor som rör det huset.

Ditt horoskop är en förutsägelse av händelser som vissa tror kommer att hända dig i framtiden. Horoskop är baserade på stjärnornas position när du föddes.

20 Feb 2023